16.01.2016 tarihinde yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde, Ankara'da Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapılacaktır.

Uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek sınava Türkçe öğrenen ya da Türkçe seviyesini ölçmek isteyen herkes katılabiliyor. Adaylara başarılı olmaları durumunda Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.

Türkçe Yeterlik Sınavı'na kimler girebilir?
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler, Türkiye’deki üniversitelere başvuru ve kabul için Türkçe dil yeterliğini belgelendirmesi gereken öğrenciler, yurt dışında çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen tercümanlar, kısacası Türkçe dil yeterliğini ölçmek isteyen herkes TYS’ye girebilir.

Türkçe Yeterlik Sınavı'na niçin girmeliyim?
Türkçe Yeterlik Sınavı, Türkçe dil becerilerinizi ölçen ve belgeleyen bir sınavdır. Türkçe Yeterlik Sınavı'nda başarılı olduğunuz takdirde Türkiye'deki üniversitelerde dil hazırlık sınıfından muaf olabilir; birçok iş görüşmesinde, dil sınavlarına girmeden de Türkçe bilginizi kanıtlayabilir, akademik kariyer hedefleriniz için belge olarak kullanabilirsiniz.

Türkçe Yeterlik Sınavı'na nasıl başvurabilirim?
Ankara'da Yunus Emre Enstitüsüne, yurt dışında ise Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerine giderek bizzat başvurabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi TÖMER, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı düzenleyecektir.

Programda hafta içi her gün saat 13.30-16.20 saatleri arasında teorik dersler, haftada 3 gün (sah, çarşamba, cuma) saat 09.00-12.50 arası ders izleme ve gözlem, ayrıca 2. ve 3. haftalarda cuma günleri toplam 8 saat uygulama dersi yer almaktadır.

Toplam 116 saatten oluşan programın "Ders İzleme ve Gözlem" ile "Uygulama" bölümleri ücretsizdir.

Başlangıç Tarihi: 1 Şubat 2016

Bitiş Tarihi: 26 Şubat 2016

Eğitim Süresi: 60 Saat Teorik / 48 Saat Ders İzleme ve Gözlem / 8 Saat Uygulama

Program Ücreti: 900 TL

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalık ve becerilerin kazandırılacağı YDTÖ eğitimi BAUSEM bünyesinde başlıyor.

Eğitim İçeriği

Bu eğitimde katılımcılara aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırılması hedeflenmektedir:

Farklı öğrenci profilleri ve öğretme/öğrenme bağlamları hakkında farkındalık artırma,
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili güncel ve geçerli terminolojinin daha iyi anlaşılması ve etkin bir şekilde kullanılması,
Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma gibi becerilerin güncel yöntemler kullanılarak öğretilmesi,
Farklı bağlamlarda kullanılmak üzere hazırlanan her türlü kaynak ve materyalin analizinin yapılarak etkin bir şekilde kullanılması,
Türkçenin yabancı dil olarak etkin bir şekilde öğretilmesi için kullanabilecek güncel ve geçerli yöntemler hakkında pratik bilgilerin kazandırılması,
“Sınıf Yönetimi ve Organizasyonu” konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması,
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde “Profesyonellik” için gerekli farkındalık ve becerilerin kazandırılması.

II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu 19-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Sakarya Üniversitesi ve Maximilians Üniversitesi (Münih/Almanya) ortaklığında Münih’te gerçekleştirilecektir.
İlkini Ghent/Belçika’da başarıyla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu, Dünya üzerinde Türkçenin yabancı dil olarak eğitimine-öğretimine emek veren tüm meslektaşlarımızı ve paydaşlarımızı bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu’nda;“Çok Dillilik Konseptinde Türkçe Öğretimi ve Türkçe Ders Kitapları” ana temasına öncelik verilecek olup ayrıca Türkçenin ikinci dil/yabancı dil öğretimindeki tüm konuları kapsamaktadır.

Daha önce sislere TRT'nin hazırladığı intrnet ortamında hizmete sunduğu "TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü"nü tanıtmıştık. Şimdi ise sizlere TRT'nin yeni bir çalışması olan "TRT Telaffuz Sözlüğü"nü tanıtacağız.

TRT TELAFFUZ SÖZLÜĞÜ

Dünyada geçmişi 4.300 yıla uzanan ve dilin en temel başvuru kaynağı sayılan sözlükler, günümüzde çok sayıda kategoriye ulaşmıştır. TRT TELAFFUZ SÖZLÜĞÜ de bir tematik sözlük olma özelliği taşımakta olup, özellikle spiker ve sunuculara yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sözlü ifadenin başarısı, iletişimi etkili hale getirmekte, kelimelerin açık ve net bir şekilde söylenişi de bu iletişimi zirveye taşımaktadır. Radyo ve televizyon yayınlarının izlenebilirliği, o yayında geçen kelimelerin, hecelerin ve seslerin doğru söylenebilmesiyle yakından ilgilidir.
Diksiyon kurslarında, usta- çırak ilişkisiyle kulağa yapılan eğitimin kalıcı olabilmesi, ancak ustanın doğru söyleyişine ve öğrencisinin de doğru algılamasına bağlıdır. Her talebenin bir usta tedrisatından geçme imkanı olamayacağı düşüncesinden hareketle TRT; bir kamu yayıncılığı bakış açısıyla bu ihtiyacı giderebilmeyi görev bilmiş, uzun zamandır sürdürülen taramaların sonunda söylenişinde zorluk çekilen belli başlı kelimeleri tespit etmiş ve telaffuzlarıyla birlikte bu sözlükte toplamıştır. TRT Telaffuz Sözlüğü sürekli gelişmeye açık olup aşağıdaki kategorileri ihtiva etmektedir.

Scroll to top