Okul öncesi eğitimde diller

■ Çoğu AB ve CoE belgeleri erken dil öğreniminin önemine
vurgu yapar. Okul öncesi düzeyde, anket yapılan 24 ülkeden/
bölgeden 14’ü, bütün çocuklar için ulusal dilde devlet tarafından
finanse edilen ek destek sağlamaktadır. Hollanda ve Ukrayna
en geniş zamanı buna ayırmaktadır.
■ Bu düzeyde yabancı dil koşulu, kısmen ya da tamamen
ebeveynler/veliler tarafından finanse edilse de, 7 ülke/bölge
tarafından sunulmaktadır: Bosna Hersek, Bask Bölgesi,
Bulgaristan, Katalonya, Estonya, İspanya ve Ukrayna. İngilizce,
Fransızca ve Almanca en yaygın olarak sunulan dillerdir.
■ Bölgesel/azınlık dilleri 17 ülke/bölge tarafından sunulmaktadır
ve koşullar çoğunlukla devlet/bölge tarafından finanse
edilmektedir. Bazı ülkelerde bir grup oluşturmak için en az sayı
şartı vardır. En geniş yöresel/azınlık dilleri çeşitliliği Avusturya,
Macaristan, İtalya, Romanya ve Ukrayna’da sunulmaktadır.
■ Okul öncesi eğitimde göçmen dillerinde hazırlık henüz
yeterince yaygın değildir. Bununla birlikte, uygun öğretmenlerin
ve öğrenim materyallerinin belirlenmesine yönelik güçlüklere
rağmen, üç ülke (Danimarka, İspanya ve İsviçre) çok genç
çocuklara köken dillerini ve kültürlerini korumaları ve
geliştirmeleri için destek sunmaktadır. Danimarka’da, ulusal,
bölgesel ya da yerel fonlar bu programların tüm maliyetini
karşılarken, İspanya ve İsviçre’de kaynak-ülke ile ilgili fonlar,
ikili anlaşmalar çerçevesinde maliyeti kısmen karşılamaktadır.
■ Erken dil öğrenimini bütün dil türlerinde sunan tek ülke
İspanya’dır.

Yorum ekle


Top