İleri ve yükseköğretimde diller

■ Yeni/kaynaktan toplanan veriler, katılımcımız olan 67 şehirdeki
en büyük 69 Mesleki ve Teknik Eğitim (VET) merkezinden
doğrudan toplanmıştır: ulusal diller oldukça iyi desteklenmektedir:
anket uygulanan 69 VET kurumundan 30’u ulusal dilde temel
iletişimden ileri düzey becerilere geniş bir yelpazede destek
programları sunmaktadır. 24 kurum sınırlı çeşitlilikte
programlar sunarken, anket uygulanan 15 kurum hiçbir
destek sağlamamaktadır.
■ Anket uygulanan 69 VET kurumundan 62’si yabancı dil dersleri
sunmaktadır: bunlardan 15’i, 4’ten fazla yabancı dilin öğretildiğini,
22’si 3-4 arası yabancı dil öğretildiğini ve 25’i 1-2 arası yabancı
dil öğretildiğini belirtmiştir. 41 kurum temel dil becerilerinden
ileri düzeye geniş çeşitlilikte programlar sunarken, 18’i yalnız
temel dil becerileri sunmaktadır. 26 kurum, kendi programlarını
AOÖÇ ile uyumlu olarak uygulamaktadır.
■ Bölgesel/azınlık dillerini sunan 25 VET kurumundan 13’ü
maliyetin tamamını karşılamaktadır. Anket uygulanan 3 VET
kurumunun tümünde R/M dil kursları sunan ülkeler/bölgeler
Bask Bölgesi, Katalonya, Macaristan, Kuzey İrlanda ve Galler’dir.
Göçmen dilleri, anket uygulanan kurumlardan yalnız 4’ünde
(Avusturya, İngiltere, İtalya ve Galler’in her birinde bir kurum
olmak üzere) sunulmaktadır.
■ Beklenildiği gibi, yabancı diller arasında İngilizce, Fransızca,
Almanca ve İspanyolca ile bazı ülkelerde/bölgelerde R/M dili,
bazılarında ise yabancı dil olarak sunulan Rusça önemli dillerdir.
Arapça da bazı VET kurumlarında sunulmaktadır. Yöresel/
azınlık dilleri, çoğunlukla birden fazla resmi dili olan ülkeler/
bölgeler tarafından sunulmaktadır.
■ Yeni/kaynaktan toplanan veriler, ülkeler/bölgeler-arası 65
genel/kamu üniversitesinde toplanmıştır. Beklenildiği gibi,
anket uygulanan şehirlerimizdeki hedef alınan bütün Avrupa
üniversiteleri çoğu durumda kendi öğrenci topluluklarının
asıl dili ve resmi devlet dili olduğu için eğitimi ulusal dilde
sağlamaktadır. Bununla birlikte, araştırma yapılan üniversitelerin
büyük çoğunluğunda diğer diller de kullanılabilmektedir.
■ Öğrencilerin ve personelin uluslararası hareketliliği ile evrensel
ve farklı öğrenci gruplarını çekme arzusu birçok Avrupa
üniversitesinde İngilizcenin ikinci dil olmasını getirmiştir.
Birçok ders kitabı İngilizce olarak da yazılmaktadır.
■ Avrupa kurumları tarafından tavsiye edildiği gibi, çok yüksek
sayıda üniversite dil-dışı öğrencilere dil kursları sunmaktadır.
Sunulan yabancı diller geniş kapsamlı olup, 31 üniversite
(araştırma yapılan üniversitelerin yaklaşık yarısı) öğrencilere
4’ten fazla yabancı dil seçeneği vermektedir. Anket uygulanan
üniversitelerden yalnız 8’i dil-dışı öğrencilere diğer dilleri
öğrenme fırsatı sunmamaktadır. Bu kursların gerçek edinimi
bu araştırmanın kapsamı dışındadır.
■ Hemen hemen bütün üniversiteler uluslararası öğrencileri
çekmek için özel gayret harcamaktadır. Ayrıca bunlardan
yarısı evde göçmen kökenli olan öğrencileri çekmek için
bilinçli çaba gösterdiklerini bildirmiştir.
■ Öğrenci hareketliliği Avrupa üniversiteleri tarafından
finansal olarak desteklenmektedir. Ancak anket uygulanan
bu üniversitelerden yalnız 10’u yabancı dil (dil öğrencilerilisan
öğrencileri) öğrencileri için hareketlilik programını
zorunlu yapmıştır.

Yorum ekle


Top