Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar (Digital Environments in Teaching Turkish as a Foreign Language) Talat AYTAN Nur,  Hilal AYHAN

Öz. Bilgi ve bilişim çağını tecrübe eden dünyada, teknolojinin yaşam pratiklerinin büyük çoğunluğunda etkisini artırarak sürdürdüğü bilinmektedir. En güçlü iletişim aracı olan dilin öğretimi konusunda da teknoloji kullanımının yaygınlık kazandığı görülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan web portalı, mobil uygulama ve sosyal mecra gibi dijital ortamları ortaya koymaya çalışan bu araştırmada veriler, doküman analizi yöntemiyle elde edilmiştir. Elektronik ortamda arama motorlarına anahtar kelime olarak “yabancı dil” ,“Türkçe öğrenimi” ve "Learn Turkish" ifadeleri yazılmış ve erişilen veriler öncelikle web portalı, mobil uygulama ve sosyal mecralar olarak tasnif edilmiş, sonrasında Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel dil becerileri, kelime öğretimi, sesletim vb. hedeflenen öğrenme içeriğine göre ilgili bilgiler dikkatlere sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan 100'den fazla akıllı telefon uygulaması (iOS ve Android), 100'e yakın YouTube kanalı, 5 adet çoklu içeriğe izin veren web portalı, 32'den fazla sosyal medya kaynağı tespit edilmiştir. Bu uygulama ve ortamların büyük bir kısmı gönüllü gerçek kişiler tarafından oluşturulmuştur. Geriye kalan kısmı ise kâr amacı gütmeyen tüzel kişilikler tarafından kayda alınmıştır. Pek az uygulama ve medya ortamı ücretli olarak kullanıcıların istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, web portalı, sosyal mecra, mobil uygulama.

Makale: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dijital Ortamlar (Digital Environments in Teaching Turkish as a Foreign Language)

Yazarlar: Talat AYTAN Nur,  Hilal AYHAN

Dergi: International Journal of Bilingualism Studies

Sayı: Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 3 – 37

Makale içeriği, başlıklar ve alt başlıklar aşağıdaki gibidir:

(Makalenin tamamına (.pdf) bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.)

 1. GİRİŞ

1.1 Araştırmanın Amacı

2. YÖNTEM

3. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN MOBİL UYGULAMALAR

3.1 Turkish Alphabet For Students (Öğrenciler İçin Türkçe Alfabe)

3.2 Türkçe Harfler Sayılar Renkler

3.3 Sesli Türkçe Alfabe Öğren

3.4 Learn Turkish- Flashcards (Türkçe Öğren- Bilgi Kartları)

3.5 Beginner Turkish (Türkçeye Yeni Başlayanlar)

3.6 Start From Zero_Turkish (Türkçeye Sıfırdan Başlama)

3.7 Learn Turkish - Fabulo (Türkçeyi Öğren)

3.8 Learn Turkish Words and Verbs with Flashcards (Bilgi kartları ile Türkçe Kelime ve Fiilleri Öğrenin)

3.9 Türk Dillerinde Sayılar

3.10 Merhaba Umut – Turkcell Akademi

3.11 Memrise

3.12 Duolingo

3.13 Mondly

3.14 Busuu

3.15 Babble (Babble ile Türkçe öğrenin)

3.16 AccelaStudy- Türkçe öğrenin

3.17 Hangman (Türk Uygulama)

3.18 Learn Turkish - Free WordPower (Innovative Language Learning)

3.19 uTalk

3.20 LinGo Play

3.21 Rosetta Stone Eğitim Paketi

3.22 Türkçe Öğrenme 6000 Kelime (Uygulama)

3.23 Türkçe Cümleler Öğrenme (Uygulama)

3.24 Kolay Türkçe Öğrenme (Uygulama)

3.25 Türkçe Öğrenme ve Çalışma (Uygulama)

3.26 Kaaed Turkish

3.27 Türkçe Öğren - Hosy

3.28 Learn Turkish Free - Phrasebook | Translator (Ücretsiz Türkçe Öğrenin - Kalıplar | Sözlük)

3.29 Türkçe Öğrenin

3.30 Türkçe Oyunu: Kelime Oyunu, Kelime Bilgisi Oyunu

3.31 Learn Turkish Free (Ücretsiz Türkçe Öğrenin)

 

4. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN SOSYAL MECRALAR

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Mustafa Altun

3 Dakikada Türkçe

Kadir Yoğurtçu

Turkish For Foreigners - Yabancılar için Türkçe Eğitim Seti

Türkçe Video Eğitim

Şarkılarla Öğreniyorum

Arapça & Türkçe Okulu

Önder Çangal

Global High School

Awni Al-Nashif

Aydın Çolak

Türkçe Mektebi – Mustafa Sürücü

Online Turkish Lessons

Learn Turkish with TurkishClass101.com

Learn Turkish with Burcu

Mehmet Seyhan

Zeynep Masri - زينب مصري

LearnTurkishChannel

runafes

تعلم اللغة التركية - Learning Turkish

تعلم اللغة التركية مع برولينجو

Dem Turkish Center

Learn Turkish

Turkish is awesome

Learn Turkish in USA

Turkish Lessons

Learn Turkish

Learn Turk Dili

Turkish Language

Learn Turkish interactive

Learn Turkish- تعلم اللغة التركية مع لين

Türkçe Öğren

Turkish Planet- كوكب اللغة التركية

Time to Learn Turkish

FUN 2 LEARN

Turkish Academy

Learn Turkish _ OXOLA

Learn Turkish

BookBox Turkish

Talk In Turkish

تعليم اللغة التركية مجانا - Learn Turkish Free

Improve Your Turkish

Learn Turkish - Türkçe Öğren

Learn english and turkish

Complete Turkish

Learn Turkish - Türkçe Öğren

تعلم اللغة التركية مع ليلى Learn Turkish easy

Learn Languages Easily LLE

Knowledge - Bilgi - المعرفة

Learn Turkish with Gokberk

Learn Languages with Aylin

Turkish Learn, Belajar Bahasa Turki

 

Bazı Facebook hesapları:

YADOT Yabancı Dil Olarak Türkçe

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Türk Kültürü

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Her Gün Bir Fiil

İZÜ Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Twitter Hesapları

 

Instagram Hesapları

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan bazı Instagram hesapları aşağıdaki gibidir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Learn Turkish Online

https://www.instagram.com/learn.turkish.online

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Hep Türkçe

https://www.instagram.com/hepturkce

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Türkçe Öğrenme

https://www.instagram.com/turkce.ogrenme

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Türkçe Dünyası

https://www.instagram.com/turkcedunyasi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Türkçe Öğretimi Alanya

https://www.instagram.com/turkceogretimialanya

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Türkçenin Sesi

https://www.instagram.com/turkceninsesi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Yabancı Dil Olarak Türkçe

https://www.instagram.com/yabancidilolarakturkce

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Yabancılara Türkçe Öğretimi Net

https://www.instagram.com/yabancilaraturkceogretiminet

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Türkçede

https://www.instagram.com/turkcede

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Türkçe Öğren Dubai

https://www.instagram.com/turkce_ogren_dubai

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Türkçe Öğretici

https://www.instagram.com/turkce.ogretici

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – LearnTurkishOnline

https://www.instagram.com/learnturkishonline

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – İZÜTEM

https://www.instagram.com/izutem

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – LearnTurkishLanguage

https://www.instagram.com/learnturkishlanguage

 

Bloglar:

5. WEB PORTALLARI İLE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ

5.1 Hep Türkçe

5.1.1 Yabancılara Türkçe Öğretim Materyalleri

5.1.2 Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Portalı

5.1.3 Anadolu Üniversitesi “Ana Dil Türkçe”

5.1.4 Yaşar Üniversitesi - Türkçe Öğreniyorum

5.1.5 Kerim Sarıgül

5.1.6 Let’s Learn Turkish (Hadi Türkçe Öğrenelim)

5.1.7 Türkçenin Sesi Radyosu

5.1.8 SBS Turkish - SBS Türkçe

5.1.9 Turkish Tea Time (Türkçe Çay Vakti)

5.1.10 Learn Turkish (Türkçe Öğrenin) | Turkishclass101

5.2 Daha Fazla Kaynağa Erişim

 

KAYNAKÇA

 • Açık, F. (2008). Türkiye'de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bildirisi (s. 2). Lefkoşa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü.
 • Adıgüzel, M. S. (2010). Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe Öğretim Yöntemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28-29.
 • Anadolu Üniversitesi. (2018, 11 12). Learn Turkish / Türkçe Öğren. Ana-Dil Türkçe: https://turkce.anadolu.edu.tr/ adresinden alındı
 • Bilgisu, G. (2018, 11 01). Gürkan Bilgisu: http://yabancilaraturkce.gurkanbilgisu.com adresinden alındı
 • Çakmak, C. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihçesine Genel Bir Bakış Denemesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 167-182.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies, 800.
 • Innovative Language Learning. (2018, 11 11). Innovative Language Learning. https://www.turkishclass101.com/ adresinden alındı
 • Karagülle, H. vd. (2018, 11 24). Hep Türkçe. Hep Türkçe: https://www.hepturkce.com/sosyal-medya adresinden alındı
 • Maria, A. (2017, 04 20). FluentU. 11 01, 2018 tarihinde https://www.fluentu.com/blog/social-media-language-learning/ adresinden alındı
 • Sarıgül, K. (2018, 10 29). Kerim Sarıgül. Türkçe Öğretimi: http://www.kerimsarigul.com/ adresinden alındı
 • Türkçe Sevdalıları Derneği. (2018, 11 10). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Yabancılara Türkçe Öğretimi: http://www.yabancilaraturkce.com/materyaller.html adresinden alındı
 • USC Dana and David Dornsife College of Letters Arts and Sciences. (2018, 11 20). The Francophone Research and Resource Center. Web Portals For French as a Foreign Language Teaching: https://dornsife.usc.edu/francophone-center/web-portals-for-french-as-a-foreign-language-teaching/ adresinden alındı
 • Yaşar Üniversitesi. (2018, 10 28). Türkçe Öğreniyorum. Yaşar Üniversitesi: https://turkish.yasar.edu.tr/ adresinden alındı Yunus Emre Enstitüsü. (2018, 11 1). Türkçe Öğretim Portalı. https://turkce.yee.org.tr/tr adresinden alındı
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. (2018, 11 11). Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı: https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/baskanligimiz-2 adresinden alındı

 

Bu makalenin .pdf versiyonuna bu bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz…

Makalenin Yayınlandığı Dergi: International Journal of Bilingualism Studies

 

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top