Bir etkileşimli tahta temel olarak dokunmaya duyarlı bir yüzeydir. Ve bu yüzey büyük ölçekli bilgisayar ekranının gösterilmesini sağlayan bir data projektörüne bağlıdır. Bilgisayardaki tüm uygulamalar Etkileşimli tahtaye parmağınızla ya da bir elektronik kalemle dokunularak kontrol edilebilir. Çoğu tahta birçok aktiviteye olanak sağlayan değişik araçlar ve elektronik sayfa içeren yazılımla birlikte gelir. Sayfalar öğretim materyali yaratmak, sınıfta spontan bir şekilde dipnot yazmak ya da çeşitli materyalleri göstermek için bulunan boş sayfalardır.

 

Arkası ve önü çevrilebilir ve limitsiz yazı yazma yeri sağlar. Dipnotlar da dahil tüm sayfalar elektronik olarak saklanabilir ve yeniden kullanılabilir.

Yazılım araçları örneğin; yazmak, çizmek ya da çeşitli renklerde altını çizmek için kalemler, elyazısı tanıma, objeleri ve yazıları sürükleme ve bırakma aracı, saklama ve gösterme aracı, anlık görüntü yakalama aracı, web tarayıcıyı kullanma aracı ve etkileşimli egzersizler hazırlama aracı gibi araçları içerir. Dahası etkileşimli tahta bir “dijital bağlantı noktası” görevi görerek öğretmenin diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) derslerine entegre etmesini sağlar. Etkileşimli tahta video ve ses dosyalarını, resimleri, animasyon oyunları ve internet temelli materyalleri derse katmayı kolaylaştırır. Sonuç olarak teknoloji yeni yollar açar ve öğretmeni özgün ve ufuk açıcı bir öğrenme ortamı oluşturma konusunda destekler. (Cutrim Schmid & van Hazebrouck, 2010) Etkileşimli tahta yazılım araçları ve özel teknik kelimeler ilerde en sonda ekli terimler sözlüğünde açıklanmaktadır.

 

Sınıf Yerleşimi

Etkileşimli tahtanın kurulacağı yer ile ilgili karar verirken, çeşitli etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Tahta öğrenci grubuna uygun bir şekilde kurulmalıdır. Yani küçük öğrenciler etkileşimli tahta odaklı bir derse katılabilmek için ekranın en azından yarısına ulaşmalıdırlar. Görünürlüğü de dikkate alırsak, etkileşimli tahta tüm öğrenciler ekranın tamamını görebilsinler diye merkezi bir yere kurulmalıdır.

Günışığı ya da fazla ışıklandırma görünürlüğü etkileyebilir. Koyu, tümüyle kapatılabilir perdeler ya da abajurlar sıklıkla gerekir, ve ışıklandırma sistemleri de ayarlanmalıdır.

Etkileşimli tahtanın örenciler ve öğretmenler tarafından her yandan ulaşılabilir olması önemlidir.

Etkileşimli tahta bilgisayar ekranını gösterdiğinden ve programları direkt tahtadan kullanmaya olanak verdiğinden bilgisayarı etkileşimli tahtaye yakın tutmmaya gerek yoktur.

Yüksek miktarda yazı yazılması gerektiğinde kablosuz ya da uzaktan kullanılabilen klavyeler kullanışlı olacaktır. Bu klavyeler öğrenciler arasında da dolaştırılabilir, öğrenciler her yazı yazmaları gerektiğinde tahtaya gelmesi gerekmeyeceğinden aynı zamanda zamandan tasarruf da sağlar.

 

Materyallerin bilgisayarda düzenlenmesi

Dersler için materyal hazırlarken, dosyalar sistematik bir şekilde düzenlenmelidir. Bazı öğretmenler her ders, konu ve sınıf için klasör hazırlamayı işlerini kolaylaştırıcı bulurken; diğerleri kendi masa üstlerindeki dosyalara kısayollar hazırlarlar. Hazırlananların evden okula taşınmasında USB bellekler/hafıza kartları ya da herhangi farklı depolama aygıtları kullanılabilir. Şahsi dizüstü bilgisayarlar da kullanılabilir. Böyle bir durumda, dizüstü bilgisayarın görüntü ayarlarıyla okulun bilgisayarının görüntü ayarları uyuşmayabileceğinden tahta bağlantı yapıldıktan sonra ayarlanmalıdır. Ayarlama bilgisayarın ekranındaki görüntüyle tahtadaki görüntünün senkronize olmasını sağlar ki kalem ya da parmakla yapılan tıklamalar doğru çalışabilsin.

Dosyaları saklamak ya da paylaşmak için okulun ağı kullanılabilir. Bu özellikle belli miktarda bilgi toplandıktan sonra faydalı olacaktır, o zaman tüm öğretmenler tarafından ulaşılabilir olur. Materyaller yeni fikirler oluşturmak için başlangıç noktası olarak kullanılabilir ya da hedef grup ve konuya göre yeniden düzenlenebilir. İçeriğinizi paylaşmak ve düzenlemek için başka olası yollar da vardır, örneğin; Promethean Planet1, Smart Exchange2, Hitachi Starboard3 gibi etkileşimli tahta topluluk web siteleri ve diğerleri.

Ders süresince web sitelerini kullanırken adresi yazmaktan ya da sürekli web sitesi arayarak dersi bitirmekten kaçınmak için sık kullanılanlar altında bir klasör oluşturabilirsiniz. Diğer bir olasılık ise dersin başında tüm web sitelerini açmak ve aşağı görev çubuğuna simge durumuna küçültmek. Diğer bir seçenek ise ders süresince kullanılan dosya ya da sayfalarda köprüler oluşturmak.

 

Başlangıç

Birçok öğretmen için uyum aşamasında PowerPoint ya da MS Word gibi tanıdık yazılımlar kullanmak iyi bir başlangıç noktasıdır. Bu aşamada etkileşimli tahta sıklıkla video oynatmak, ses dosyalarını çalmak ya da hazır materyalleri sunmak amacıyla kullanılır. Etkileşimli tahta dil öğrenme yazılımlarıyla birlikte çok iyi çalışır. Ancak, materyal tasarlamak ve tahtayı derslerde tam kapasite kullanabilmek için etkileşimli tahta yazılımını öğrenmek çok önemlidir. Öğretmenler araç çubuğunu ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmek için araçları iyice öğrenmelidir. Örneğin bir yabancı dil öğretmeni, araç çubuğunda muhtemelen daha çok renklere, ya da elyazısı tanıma aracına ihtiyaç duyacaktır, hesap makinesi ve ölçüm araçlarına değil.

 

Genel ipuçları

  • Etkileşimli tahtanın ayarlanması (eğer gerekirse) dersten önce yapılmalı ve bu öğrencilere görev olarak verilebilir – ayarlamanın sorumluluğu haftalık olarak değiştirilebilir ve son derece motive edici görünmektedir.
  • Tahta önündeki pozisyon çok önemlidir. Öğretmen öğrencilerine dönük olmalıdır ya da görmelerini engellememek için görev tamamlandığında çabucak tahtadan uzaklaşmalıdır.
  • Etkileşimli tahta için materyal yaratırken iyi öğretmenliğin tüm kuralları geçerlidir.
    • Uygun yazı tipi ve boyutu kullanılmalıdır, çünkü tahtada yazılanların içeriği en arkadan da görülebilmelidir.
    • Renkler anlamı vurgulamak ya da belirli boyutları tanımlamak için kullanılmalıdır, gereğinden fazla kullanılmamalıdır.
    • Sayfalarda yorumlar, notlar ve yeni kelimeler için boşluklara yer verilmelidir.
  • Data projektörünün uzaktan kumandası ekranı dondurmak ya da boşaltmak için kullanılmalıdır.

Materyaller ve kaynaklar her zaman öğretmenler arasında paylaşılmalıdır. Belgenin sonuna doğru tekli dersler, konular veya üniteler üzerine sayfaların bulunabileceği, indirilebileceği ya da yüklenebileceği web sitelerinin bağlantılarına ulaşılabilir.

 

Ek aygıtlar

Bir etkileşimli tahtayi kurarken derslerinizde ses dosyalarını kullanabilmek için hoparlörleri bağladığınızdan emin olun. Ek olarak öğrenci üretimi içeriği paylaşmak için bir yazıcı, tarayıcı ya da bir doküman kamerası bağlamalısınız. Bilgisayarınızı etkileşimli tahtaye USB ile bağlamayı unutmayın. Doküman kameraları tahtada gösterilmesi gereken üç boyutlu nesneler ya da el yazısı olduğunda oldukça yarayışlı olurlar.

Doküman kameraları etkileşimli tahta teknolojisine bağlıdır ve belge ve objelerin büyük ekranda gösterilmesine ve keşfedilmesine olanak sağlar. Gözlemlenecek nesne ya da belge basitçe kamera altına yerleştirilir. Bu noktadan sonra öğretmen canlı görüntü üzerinde çalışabilir ya da dipnot eklemek, saklamak veya gerekliyse yazdırmak için resmini çekebilir. Bazı tahta satıcıları öğrenciler için direkt etkileşimli tahtaye bağlı oylama aygıtları da satarlar. Promethean’ın ActiVote (bkz. resim 2) aleti gibi öğrenci cevap sistemleri, ek olarak satılır ve öğrenciler direkt karar verme ve sorulara cevap verme safhalarında yer aldıklarından etkileşimi arttırır. Çok cesaret gerektiren konuşmaya gerek kalmadığından özellikle utangaç veya kendine güveni tam olmayan öğrencilere derse katılma şansı verir.

Kaynak: http://www.itilt.eu

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top