İşlem tarayıcı – program seçeneklerini sayfalar üzerine kısayollar olarak sürüklemek için kullanılır. Ayrıca nesnelere işlem atamak için de kullanılır, örn. nesneye tıklayarak başka bir sayfaya yönlendirme.

 

Çöp kutusu aracı – (ActivInspire, Starboard) sürükleyip çöpün üstüne bırakarak nesneleri ve notları silmede kullanılır.

 

Kamera aracı – kullanıcının masaüstünün, sayfasının ve duraklatılmış video ya da animasyonlarının görüntüsünü yakalamak için kullanılır. Kullanıcı tüm ekranın fotoğrafını alabilir ya da ekranın belirli bir alanını seçip sadece oranın fotoğrafını çekebilir.

 

Temizleme aracı – notları, nesneleri, grid ve arkaplanları sayfaların üzerinden silmek için kullanılır.

 

Saat aracı – ekranda bir saat ya da sayaç gösterir. Analog ya da dijital(ya da her ikisi) olabilir ve dijital sayaç geriye ve ileriye doğru sayabilir.

 

Yaratıcı kalemler – (SMART) kullanıcıya değişik desen, şekil ve renkler halinde yazma imkanı sağlar.

 

Silgi aracı – kullanıcının Kalem ya da Vurgulayıcı araçlarıyla not alırkan yapmış olabileceği herhangi bir hatayı silmesine yardımcı olur. Bir not nesnesinin tamamını ya da bir kısmını silmede kullanılabilir.

 

Doldur aracı – ekrandaki herşeyin rengini değiştirmede kullanılabilir.

 

Sayfa Kaydedici – bir sayfa üzerinde gerçekleştirilen not alma işlemlerinin kaydedilmesini ve sonradan animasyon olarak oynatılmasını sağlar.

 

Hesap makinesi – Bir pencerede kullanıcının matematiksel işlemler yapmasını sağlayan bir hesap makinesi açar.

 

Ekran klavyesi – ekranda yüzen bir pencerede bir klavye gösterir. Aynen bir fiziki klavye gibi çalışır ancak karakterleri ve metni girmek için ACTIVpen (Promethean) ya da parmak kullanılır.

 

Vurgulayıcı aracı – notların, metnin, resimlerin ve diğer nesnelerin üzerini yarı şeffaf bir kalemle çizmeyi sağlar.

 

Tablo yerleştir – kullanıcının sayfaya kolayca tablo yerleştirmesini sağlar.

 

Dosyadan ortam yerleştir – kullanıcının bilgisayardaki dosyadan sayfaya direkt ortam yerleştirmesini sağlar, örn. resimler, ses dosyaları, flaş dosyaları ve benzeri.

 

Kilit – Nesneleri bir yerden bir başka yere sürüklenip bıraklımasınlar diye bir noktada kilitlemeye yarar.

 

Sihirli mürekkep aracı – (Promethean, ActivInspire) kullanıcıya sayfanın üst katmanını peyderpey kaldırma imkanı verir; notlar, resimler ya da nesneler.

 

Sihirli kalem – (SMART) kullanıcının sayfaya bir daire çizerek bir ilgi alanı oluşturmasını ya da bir dikdörtgen çizerek büyütme efekti oluşturmasını sağlar.

 

Kayar noktalı seçme ya da “sürükle ve bırak” aracı – kullanıcının sayfa üstündeki nesneleri seçmesini sağlar ve onları taşıyarak, boyutlarını değiştirerek ve döndürerek değiştirir.

 

Önceki Sayfa / Sonraki Sayfa – Sayfalar arasında gezinmek için kullanılır.

 

Sayfa Tarayıcı –Sayfaları düzenlemek için kullanılır.

 

Sayfa Sıfırlama – sayfayı en son kaydedilen şekline döndürmek için kullanılır.

 

Sayfa Seçici ya da Kenar Tarayıcı – sayfaların küçük resimlerini görmek ve üzerinde çalışmak için bir sayfa seçmek amacıyla kullanılır.

 

Sayfa Yakınlaştırma aracı – kullanıcının görüntülenen sayfayı dinamik bir şekilde büyütüp küçültmesini sağlar.

 

Kalem aracı – not almak, yazmak ve çizmek için kullanılır. Çeşitli renklerde kullanılabilir ve kullanıcı her zaman kalemin rengini ve genişliğini ayarlayabilir.

 

Güç aletleri alet çantası – bir sunumu hazırlarken veya sunarken kullanılmak üzere kullanışlı ama çok sık kullanılmayan birçok alet içerir. Diğerlerinin yanı sıra, hesap makinesi, zar, cetvel, notlar ve imleçler gibi aletlerdir.

 

Özellikler ya da kalem özellikleri – doldurma efektleri de dâhil olmak üzere kullanıcının kalem rengini, genişliğini ve çizgi stilini değiştirmesini sağlar.

 

Şekil tanıma aracı – kullanıcının elle çizilmiş şekilleri düzgün geometrik şekillere dönüştürmesini sağlar.

 

Elyazısı tanıma aracı – kullanıcının elyazısını düzenlenebilir metin nesnelerine dönüştürmesini sağlar.

 

Yeniden yap aracı – geri al aracıyla geri alınan işlemin tekrarlanmasını sağlar.

 

Kaynak Kitaplığı – stok bilgi notlarına, kayıtlı sayfalara, resimlere, ses dosyalarına, web bağlantılarına, arkaplan döşemelerine ya da şablonlara ve bunlar gibi daha nice kaynağa erişmek için kullanılır. Buradaki nesneler tek hamlede tıklanıp açık sayfaya sürüklenebilir.

 

Gösterme aracı ve ekran gölgeleme – tepegöz kullanırken bir parça kağıtla bölümlerin üzerini kapatmak ile aynı şekilde işler. Dört yönden (yukarı, aşağı, sol ve sağ) ekranın yavaşça ortaya çıkarılması için kullanılabilir.

 

Şekil aracı – kullanıcının çeşitli şekiller yapmasına olanak tanır, örn. daireler, kareler, dikdörtgenler, yıldızlar, oklar, elipsler vb.

 

Işıldak aracı – kullanıcıya masaüstünün ya da sayfaların belirli bölgelerine dikkat çekmek amacıyla vurgu yapma imkânı verir. Kullanıcı daire şeklindeki ya da kare şeklindeki ışıldaklar arasında seçim yapabilir.

 

Metin aracı – kullanıcının sayfalara daha sonra Metin Düzenleme Alet Çantası ile düzenlenebilecek olan metinler eklemesine imkân sağlar.

 

Geri al aracı – sayfada gerçekleştirilen son düzenlemeyi ya da komutu geri çevirir.

 

Web tarayıcı – daha hızlı erişim için sizi internet tarayıcınıza yönlendirir.

 

 Kaynak: http://www.itilt.eu

Scroll to top