Bu bölümün son kısmı etkileşimli tahta tabanlı materyallerin yabancı dil sınıfında uygulanmasıyla ilgilidir. Etkileşimli tahta sadece kullanmış olmak için kullanılmamalıdır, iletişimsel yabancı dil sınıfında öğrenmeyi arttırmak için kullanılmalıdır. Bu yüzden öğretmenler sınıfı ve aktiviteleri etkili bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmelidirler. Buradaki soru: Öğretmen etkileşimli tahta ürününü diğer sınıf aktiviteleriyle kolayca entegre edebilir mi?

1. Öğretmenler etkileşimli tahtalarda etkileşimi öyle bir şekilde yönetmelidir ki tüm öğrenciler öğrenme sürecinde aktif bir şekilde yer alma imkânına sahip olsun:

  • Sadece tahtadakini değil tüm öğrencileri meşgul edecek materyaller tasarlama
  • Not almak ve üzerinde oynama yapmak için etkileşimli tahta’da gösterilen materyallerin yazılı çıktılarını kullanma
  • Etkileşimli tahta temelli aktivitelerde anında dönüt’ü destekleme ve cesaretlendirme
  • Etkileşimli tahta temelli aktiviteler süresince akran değerlendirmesini cesaretlendirme

2. Öğretmenler çeşitli çoklu ortam kaynaklarını, öğrenme hızı, bilişsel yük ve öğrencinin etkileşimli tahta tabanlı materyali aktif olarak işlemesi konularını dikkate alarak uyumlu bir şekilde etkileşimli tahta temelli derslerine entegre etmelidirler.

3. Öğretmenler teknolojiyi ne zaman kullanıp ne zaman kullanmayacaklarına dair doğru kararı verebilmelidirler. Öğretmenler sahip oldukları geleneksel repertuarı (örn. gerçek obje kullanımı, pandomim, rol yapma, eşli ve grup çalışmaları) unutmamalıdırlar.

Kaynak: http://www.itilt.eu

Yorum ekle


RizVN Login
Scroll to top