Bir beceri olarak yazma, dilbilgisi çalışması ya da kelime yazmakla ilgili değildir, aslında belirli bir stil seçerek belirli bir konu hakkında yine belirli bir okuyucu kitlesine yönelik dil üretiminin bir süreci olarak yazmaktır. Avrupa Komisyonu yazmayı üç sınıfa ayırır: a) yazılı etkileşim, notlar, mektuplaşmalar ya da bilgisayar ortamındaki söylemler gibi, b) yazılı üretim, makaleler, yaratıcı yazma ya da anket doldurmaları içerir, c) yazılı aracılık, gazete yazılarını özetleme ve benzeri görevler gibi şeyler. (Avrupa Konseyi, 2001)

Elektronik Posta Projeleri

Yazma süreci çok farklı basamaklar içerir, fikir oluşturma, okuyucuya göre metni planlama ve metnin gözden geçirilmesi gibi. Etkileşimli tahta yazma sürecini çeşitli şekillerde desteklemeye yardımcı olabilir. Bununn bir yolu öğrenciler tarafından oluşturulan ürünleri elektronik posta şeklinde paylaşmaktır. Cutrim Schmid ‘Elektronik Akıllı Tahtaların Pedagojik Potansiyeli 2.0‘ makalesinde “Etkileşimli tahta a) BİT becerilerini modelleme, b) işbirliği ve c) çocukların yaptığı işlerin paylaşımı için BİT’e dayalı bir dijital platform olarak betimlenir.” (Cutrim Schmid, 2009: 502). Elektronik posta projesi gibi bir yazılı etkileşim görevi gerçekçi ve motive edicidir. E-posta alışverişi öğrenciler arasında, başka bir yabancı dil sınıfı ile ya da hedef dilin öğrencileri veya hedef dil anadili olan kişiler arasında yapılabilir. Etkileşimli tahta internetle birlikte özgün yaklaşıma olanak sağlar. Öğretmenler kullanılan terimleri anlatmak için bir e-posta hesabına girebilirler(örn. konu satırı, CC/BCC, alıcı). Öğretmen öğrencilerden kolayca alınabilen ve genelde bedava olan bir sınıf-e-postasına belirli bir konu hakkında bir e-posta yazmalarını isteyebilir. E-postalar etkileşimli tahta ekranında gösterilebilir ve tüm sınıfça değerlendirilebilir. Dönüt ve düzeltmeler etkileşimli tahta yazılımının sağladığı kalem ya da vurgulayıcı aracıyla not alınarak yapılabilir. Not alınmış epostalar bundan sonra saklanabilir, bir pdf belgesine dönüştürülebilir ve üzerinde değişikliklerini yapmaları için öğrencilere çıktı olarak verilebilir. Ayrıca tüm materyalleri yerel sanal öğrenme ortamındaki kitaplığa ekleme imkanı da vardır.

Yönlendirmeli yazma

Cameron (2001), diğer yaklaşımların yanında, değişik söylem tiplerinin geleneksel formatlarını öğrenmek için metin yapısına odaklanmanın gereğine vurgu yapıyor. Öğretmenler etkileşimli tahtayı yeni başlayan öğrencilerinin yazma süreçlerini yönlendirmek için kullanabilirler. İstedikleri kadar sayfaya kopyalayabilecekleri ve her öğrencinin tek başına kullanacağı bir yazma iskeleti oluşturabilirler. Konu başlığı ya müfredattan geniş bir konu ya da öğrencilerin son zamanlarda yaptığı ve ilgisini çekecek bir şey olabilir. Yazma iskeletleri ayrıca şiir yazmak için de kullanılabilir. Öğrencinin dil seviyesine bağlı olarak doğru yere sürüklenip bırakılabilecek anahtar kelimeler eklenebilir. Arkaplan içeriğe göre değiştirilebilir.

Şekil 13 – Yazma iskeleti.

Yazılı aracılık – diyalog yazma

Yazma ve aracılık becerilerini öğretmek için konuşma balonlu hikayeler öğrencilere yazma sürecinde destek olabilir. Bir ileri derece sınıfında öğrencilere güncel bir konu hakkında bir gazete makalesi ya da blog yazısı verilebilir. Bir başka olanak ise ders kitabından materyal kullanmak. Öğrencilerden aldıkları bilgiye aracı olmaları ve bunu verilen çalışma kağıdında bir yazılı egzersizde uygulamaları isternir. Gruplar halinde çalışabilir ve önerilerini diğerlerine akran değerlendirmesi yapsınlar diye dağıtabilirler. Öğrenciler daha sonra tahtadaki konuşma balonlarını doldurmak için kullanılacak en iyi aracılık için oy kullanabilirler. Böyle aktiviteler ayrıca etkileşimli tahta’de gösterilip akran değerlendirmesi yapılabilecek foto-hikayelerin ve karikatürlerin oluşturulmasına da yol açabilir. Kar2ouche(5) gibi hikaye çizim yazılımları etkileşimli tahta ile birlikte gerçekten iyi çalışıyor.

Şekil 14 – öğrenciler verilen bilgiyi özetliyor ve iki insan arasında bir diyalog oluşturuyor.

5 http://www.immersiveeducation.eu/

Kaynak: http://www.itilt.eu

Scroll to top