Hedef dilde konuşmayı desteklemek ve cesaretlendirmek için etkileşimli tahtanın kullanılması

 

Öğretmenlerin bu teknolojinin araçları ve fonksiyonlarıyla ilk tanıştıklarındaki ilk izlenimleri ‘Etkileşimli tahta bir sunum aracı’ olduğu şeklindedir. Ancak, öğretmenler etkileşimli tahtayi iletişimsel ve üretken bir şekilde kullanarak öğrencilere tahtayla etkileşim içinde bulunup dil üretme imkânı da sağlayabilirler. İletişim yabancı dil öğretiminin ana amacıdır ve hatta küçük yaştaki öğrencilerin eğitiminde başlar: “Biz çocukların yabancı dili gerçek insanlarla gerçek amaçlar için kullanabilmesini istiyoruz” (Cameron, 2001: 37). Ne var ki, söylem sadece gerçek etkileşimlerde karşımıza çıkmıyor, istersek sınıfta gerçek etkileşim imkânları da yaratabiliriz.

 

 

Etkileşimli tahta, öğretmenlere ve öğrencilere, konuşma dilini öğrenme sürecinde görev gerekliliklerini dengeleyerek ve öğrencileri görsel materyallerle destekleyerek yardımcı olur. Aşağıdaki örneklerde etkileşimli tahta tüm-sınıf aktivitelerinde kullanılmıştır. Ve ayrıca ikili çalışma aktiviteleri de vardır ve burada etkileşimli tahta küçük grup ya da ikili çalışma aktivitelerinde ‘serbest dil pratiğine destek olarak kullanılır. Bu etkileşimli tahtanın diğer istasyonlardan sadece biri olduğu ‘istasyon çalışmasının’ bir parçası olabilir. İstasyon öğrenmede konu alanı veya konu farklı parçalara bölünür ve öğrencilerin küçük gruplar ya da ikililer olarak ulaştığı istasyonlara dağıtılır. Birkaç öğrenci değişik istasyonlarda çalışır. Bu öğrenme istasyonlarında hazır materyal konunun belirli açılarında destek olmak amaçlı kullanılabilir durumdadır. Öğrenme öğretmen sınıftaki olayları gözlemlerken bağımsız bir şekilde gerçekleşmektedir.

 

Bir diğer seçenek ise etkileşimli tahta ekranını görsel destek içeren bir ikili konuşma aktivitesi için çerçeve olarak kullanmak olabilir. Ancak öğrenciler etkileşimli tahtaye müdahalede bulunamazlar.

 

 

Hikaye anlatma ve rol yapma için görsel destek

 

Etkileşimli tahta hikaye anlatmada önemli bir araç olarak kullanılabilir, özellikle eğer öğretmen öğrencilerin aktif bir şekilde sürece katıldıklarından emin olmak istiyorsa.Öğrenciler karakterler, arka planlar (kaynak kitaplığından) ekleyerek, sesler kaydederek, ses efektleri ekleyerek hikayeler yazabilir, canlandırmalar oluşturabilirler. Yazılım, haritalar, resimler, grafikler ve ses dosyaları içeren bir kaynaklar galerisi bulundurmaktadır.

 

Buradan dosyaları arayabilir ve elektronik sayfaya sürükleyip bırakabilirsiniz. Hikaye anlatma değişik şekillerde uygulanabilir. Bir olası şekli öğretmenin önde hikayeyi anlatmasıdır. Bu senaryoda, tahta öğrencilere tahminler yaptırarak, resimleri anlattırarak, soruları cevaplattırarak ve tahtaya not aldırarak, onların hikaye anlatma sürecinde yer alması için kullanılabilir. Etkileşimli tahta daha büyük resimlerin gösterilmesine olanak sağlayarak, öğrencileri olaya dahil edebilir ve katılımlarını kolay yoldan arttırır. Dahası, etkileşimli tahta öğrencilerin yeni ve/veya uyarlanmış hikayelerin yaratılmasına dahil ederek hikaye anlatma yoluyla konuşma/yazma öğretmek için kullanılabilir. Örneğin, hikâyenin gidişatını değiştirebilir, içeriği tahmin edebilir veya öğretmen tarafından anlatılan hikayelere diyaloglar yaratabilirler. Böylece bağımsız bir şekilde yeni ve özgün dil üretirler. Aşağıdaki örnekte öğrenciler, Küçük Başlıklı Kız hikâyesi için diyaloglar yaratıyorlar. Arka plan şablonlarını kullanabilirler, şekiller ekleyebilirler, ağaçlar çizebilirler, etkileşimli tahta yazılım kaynak kitaplığından karakterler ekleyebilirler ve konuşma balonları ekleyebilirler (bkz. şekil 3). Bir başka olasılık ise öğrencileri hazır materyalli konuşma aktiviteleri ile meşgul etmek. Şekil 4’te gösterilen örnekte öğrenciler kutunun içinden karakterleri sürükleyip resme bırakmalı ve sözlü diyalogları oluşturmalı ya da tekrar etmeli.

 

Şekil 3 - Öğrenciler ekrandaki şekilleri hareket ettirebilir, konuşma balonları ve yazılar

 

ekleyebilir.

 

Şekil 4 - ActivInspire galeri seçkisi. Öğretmen öğrencileri hikâye anlatma sürecine dâhil etmek için arka plan görüntülerini kullanabilir. Burada öğrencilerden hikâyenin akışına göre karakterleri köprünün üstüne sürüklemeleri bekleniyor.

 

 

Grup çalışması ve ikili çalışma için dil desteği

 

Etkileşimli tahta ayrıca ikili ve grup çalışmalarında dil üretimine destek sağlamak amacıyla kullanılabilir. Belirli dilbilgisi yapılarının pratik edilmesi için (kontrollü pratik) öğretmen Etkileşimli tahtayi bir görev aşaması ya da istasyon çalışmasında ikili veya grup çalışmalarına bir çerçeve, dil desteği ve içerik sağlamak için kullanabilir. Aşağıdaki aktivitede öğrenciler üç veya daha fazla heceli sıfatların üstünlüğünü pratik etmek için ikili gruplar halinde çalışıyorlar.

 

Şekil 5 – Üstünlükler (Superlatives) – İkili çalışma için çerçeve ve dil desteği.

 

Aşağıdaki aktivitede, Etkileşimli tahta, ‘Keşke burada olsan’ (Wish you were here) başlıklı bir ikili serbest çalışma aktivitesi için kullanılıyor. Öğrenciler ekranda verilen kelimeler yardımıyla manzarayı anlatmak için sırayla söz alıyorlar. Bir öğrenci gözünü kapatıp anlatılan şeyi zihninde canlandırmak zorunda.

 

Şekil 6 – Wish you were here (©Daniel Martin) Dil desteğiyle konuşma aktivitesi için çerçeve.

 

 

Konuşma oyunlarını yürütmek için platform

 

Etkileşimli tahta kullanımıyla desteklenebilecek bir başka iyi serbest çalışma oyunu örneği ise tüm sınıf tarafından oynanabilen ‘resim dominosu’ (picture domino) oyunu. Öğrenciler resimleri ekranın ortasına sürüklerler ve iki resim arasındaki bağlantıyı bulur/açıklarlar. Öğrenciler resimleri serbestçe ilişkilendirebilir ve her resimle yeni bir yol bulabilirler.

 

Şekil 7 – - Picture domino – (©Daniel Martin)

 

Sıradaki aktivite do/does ile ya da to be fiili ile soru sormaya odaklanmasıyla bir istasyon çalışmasının parçası olabilir. ‘Beyazlatma efekti’ tahmin oyunu ‘Kim bu ünlü?’ nün uygulanmasını desteklemek amacıyla kullanılır. Bu yüzden sayfalar, sayfanın arka katmanında ünlülerin resimleriyle hazırlanmalıdır. Kalem aracı resmin üstünde bir katman oluşturmak için sayfa ile aynı renk olarak, çoğu zaman beyaz, kullanılır. Bu çizilmiş katman daha sonra silgi ya da sihirli mürekkep aracı tarafından aşamalı olarak kaldırılabilir. İstasyon çalışması süresince öğrenciler tahtaya küçük gruplar halinde gelirler. Bir öğrenci beyaz katmanın arkasındaki kişiyi bilen başkan ya da öğretmen rolünü üstlenir. Diğer öğrenciler 10 taneye kadar evet-hayır sorusu sorabilirler. Her sorudan sonra altındaki resmi ortaya çıkarmak için beyaz katmanın bir parçası kaldırılır.

 

Şekil 8 – (The White-Out effect)Beyazlatma Efekti kalın bir kalemi resimleri veya kelimeleri saklamak için beyazda kullanmaktır. Silgi ya da sihirli mürekkep araçları resmi ya da metni ortaya çıkarmak için kullanılır.

Kaynak: http://www.itilt.eu

Scroll to top