Bir öğrencinin metinleri dinlerken sahip olması gereken değişik beceriler vardır. Bu da ne için dinlediğinize bağlıdır, örneğin, bir hikâye dinlemekle tren istasyonunda bir duyuru dinlemek arasında fark vardır. Dinleme konuşma akışı içerisinden alakalı detayları seçmeyi, tahmin etmeyi veya çıkarımda bulunmayı gerektirir. Dil öğretiminde genelde algılama üretimden önce geldiğinden önemli bir beceridir dinleme.

 

Etkileşimli tahta ile dinleme öğretimi orijinal materyaller de dahil olmak üzere çeşitli kaynakları entegre etmenize olanak sağlar. Bir aygıttan bir başkasına geçmenize gerek bırakmadan direkt olarak aynı aygıt üzerinden çalışmanıza olanak sağlar. Çoğu etkileşimli tahta yazılımı mp3 dosyalarının, seslerin ve videoların entegre edilmesi sürecini kolaylaştırır. Bir bilgisayara bağlı olduğundan, CD sürücüsü CD veya DVD’lerin oynatılmasında kullanılabilir, ya da dosyalar taşınabilir flaş belleklerde getirilebilir (örn. USB’ler ya da harici Hard-disk’ler). Etkileşimli tahtaler internet tabanlı materyaller için dahi kullanılabilir, ayrıca videokoferans ya da ses kaydı yapıp tekrar oynatmak için de. Tüm bu materyaller daha sonra anlamayı arttırmak ve çeşitli dinleme becerilerini geliştirmek için farklı dinleme aktivitelerinde kullanılabilir. GDDÖ yaklaşımına göre dinleme, kavrama sürecini desteklemek açısından ön-, asıl- ve art-görevlerle öğretilmelidir(pre-, while-,post-).

Etkileşimli Tahta ile dinleme etkinlikleri

Dinleme dersin çeşitli safhalarında gerçekleşebilir. Yeni bir konuya başlangıç noktası ya da devam eden bir üniteye ek materyal olabilir. Bazı derslerde dinleme eğitimi ana odak noktası olabilir. Böylece dinleme materyali yukarıda sıralanan becerileri pratik etmek amaçlı kullanılabilir ya da kendi başına bir bilgi kaynağı da olabilir. Etkileşimli tahta ister önceden kaydedilmiş olsun, ister canlı röportajlar ya da online materyal olsun çeşitli kaynaklardan dinleme materyalinin entegrasyonunda öğretmenlere yardımcı olur.

Dinleme öncesi aşama – içeriği tahmin etme

Etkileşimli tahta dinleme öncesi veya izleme öncesi safhalarda içeriği oturtmak, yeni kelimeleri sunmak ve öğrencilerin içerik hakkındaki tahminlerini desteklemek amaçlı kullanılabilir. Öğrenciler tarafından sözlü üretim de içerdiğinden konuşma aktivitesi olarak da adlandırılabilir. Eğer öğretmen bir dijital video ile çalışıyorsa örneğin videonun değişik kısımlarının fotoğraflarını çekebilir(kamera aracını kullanarak) ve sonra onları etkileşimli tahtanın ekranında gösterebilir. Halka açık lisanslı uygun film ve belgeseller bulunabilir böylece telif hakkı olmayan materyaller kullanılmış olur. Eğer öğretmen telif hakkı ile korunan bir materyal kullanırsa bunu, telif hakkına saygıdan, sadece kendi sınıfında kullanmalıdır. Öğrenciler o zaman ikili gruplar halinde hikayenin ne hakkında olacağına dair düşüncelerini paylaşabilirler.

Şekil 9 – Resim kullanımıyla tahminde bulunma. Halka açık kullanımda film: (Sherlock Holmes and the Woman in Green) Sherlock Holmes ve Yeşilli Kadın, 1945.

Dinleme aşaması – ana fikir için dinleme

Bu popüler ‘bir hikayenin ana fikrini anlama’ tekniği öğrencileri aktif bir şekilde derse katar. Sadece ana fikir için dinlemezler ayrıca tahminlerde de bulunurlar. Bu örnekteki hikaye, Kırmızı Başlıklı Kız öğretmen tarafından okunabilir ya da sesli kitaplar gibi, yayınlanmış bir dinleme materyali kullanılabilir. Öğrencilerden resimleri duydukları sıraya göre sıralamaları istenir. Önce küçük gruplar halinde tahminleri hakkında konuşabilir daha sonra da resimlerin sırasını tüm sınıfça tartışabilirler.

Şekil 10 – Sürükle ve bırak aracıyla resimleri düzenleme. Resimler www.unterrichtsma terial-schule.de adresinden alıntıdır.

Dinleme aşaması – detaylı bilgi için dinleme

Bir başka etkileşimli tahta yardımıyla dinleme aktivitesi de detaylı bilgi için dinleme becerisini gerektirir. Öğrencilerinizden New York şehri metrosunda bir istasyondan diğerine gitmek için verilen tarifi dinlemelerini isteyin. İşte burada kalem aracı gitmeniz gereken değişik yolları bir New York metro haritasına nol alarak göstermeniz için kullanılabilir. Etkileşimli tahta yazılımının ekran kaydetme aracı da ayrıca gidilen yolu yeniden incelemek için çizimleri takip etmek amacıyla kullanılabilir.

Şekil 11 – Sayfa kaydetme özelliğinin ve kalem aracının kullanımı.

Dinleme sonrası aşama – anlamaya karşılık

Aşağıdaki aktivitede öğrenciler Feng-Shui hakkında bir metin dinlediler ve grup olarak çalışıp dinlediğini anlama aktivitesi süresince edindikleri bilgilerle bir odayı Feng-Shui prensiplerine göre düzenlemeleri istendi. Nesneleri silebilirler ya da sürükle ve bırak özelliğiyle yerlerini değiştirebilirler.

Şekil 12 - Feng-Shui © ACTIVLINGUA.

Diğer aktiviteler: Video-konferansla röportajlar

Canlı röportajlar oldukça motive edicidir, özellikle öğrenciler kendileri soru sorabildiklerinde. Böyle bir durumda, verilen cevapla gerçekten ilglenirler ve detaylı bilgi için dinlerler. Konuya bağlı olarak, canlı röportajlar; tahmin etme, belirli bilgi için dinleme ve detaylı bilgi için dinleme becerilerini içerebillir. Eğer öğrencilerden soruları kendileri oluşturmaları ve sormaları istenirse dil üretimi de içerir.

Etkileşimli tahta ile bağlantılı video-konferans özelliğini kullanmak sınıfınıza canlı dinleme aktiviteleri entegre etmenize olanak sağlar. Konferans ya da telefon görüşmesi, etkileşimli tahta yazılımı ve bir mikrofon yardımıyla kaydedilip yeniden oynatılabilir. Röportaj için muhtemel sorular kalem aracı, elyazısı tanıma ya da yüzen klavye yardımıyla Etkileşimli tahta üzerinde toplanabilir. Röportajlar sırasında bile etkileşimli tahta üzerine not alınabilir. Etkileşimli tahta, bir programdan diğerine geçiş yapmaya gerek bırakmadan, farklı programların karışımıyla kendine ekstra değer yükler.

SMART, Bridgit™ adında bir video-konferans yazılımına sahiptir. Bridgit™ size diğerlerine katılma ve yerel ve uzaktaki sınıflarla ortak çalışma imkanı sağlayıp ekranlarınızı paylaşmayı ve birbirinizin belgeleriyle etkileşime geçmeyi mümkün kılar. Diğer video-konferans ve ortak çalışma yazılımları da etkileşimli tahta ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Bu diğer yazılımların bazı örnekleri ise Skype(1), Elluminate(2), WizIQ(3) or Adobe Connect(4) gibi yazılımlardır.

1 http://www.skype.com

2 http://www.elluminate.com

3 http://www.wiziq.com

4 http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html

Kaynak: http://www.itilt.eu

Scroll to top