MEZUN TÜRKÇE (SÖZEL YETERLİLİK) KAZANIM TESTLERİ

Testler; Sözcükte Anlam - Gerçek, Yan, Terim, Mecaz Anlam, Mecaza Dayalı Söz Sanatları, Sözcükler Arası Anlam İlişkisi, Söz Öbekleri, Eş, Yakın, Çelişen Anlamlar; Cümlede Anlam - Cümleler Arası Anlam İlişkileri, Cümlede Anlatım, Cümlede Duygular ve Kavramlar; Paragrafta Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Paragrafta Yapı, Paragrafta Ana Düşünce - Tema - Konu, Paragrafta Yardımcı Düşünce; Ses Bilgisi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri konularını içermektedir.


TEST - 1 (Sözcükte Anlam - Gerçek, Yan, Terim, Mecaz Anlam, Mecaza Dayalı Söz Sanatları - 1) (İndir)


TEST - 2 (Sözcükte Anlam - Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - 2) (İndir)


TEST - 3 (Sözcükte Anlam - Söz Öbekleri - 3) (İndir)


TEST - 4 (Sözcükte Anlam - Söz Öbekleri - 4) (İndir)


TEST - 5 (Cümlede Anlam - Eş, Yakın, Çelişen Anlamlar - 1) (İndir)


TEST - 6 (Cümlede Anlam - Eş, Yakın, Çelişen Anlamlar - 2) (İndir)


TEST - 7 (Cümlede Anlam - Cümleler Arası Anlam İlişkileri - 3) (İndir)


TEST - 8 (Cümlede Anlam - Cümlede Anlatım - 4) (İndir)


TEST - 9 (Cümlede Anlam -Cümlede Duygular ve Kavramlar- 5) (İndir)


TEST - 10 (Paragrafta Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları - 1) (İndir)


TEST - 11 (Paragrafta Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları - 2) (İndir)


TEST - 12 (Paragrafta Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları - 3) (İndir)


TEST - 13 (Paragrafta Yapı - 1) (İndir)


TEST - 14 (Paragrafta Yapı - 2) (İndir)


TEST - 15 (Paragrafta Yapı - 3) (İndir)


TEST - 16 (Paragrafta Ana Düşünce - Tema - Konu - 1) (İndir)


TEST - 17 (Paragrafta Ana Düşünce - Tema - Konu - 2) (İndir)


TEST - 18 (Paragrafta Ana Düşünce - Tema - Konu - 3) (İndir)


TEST - 19 (Paragrafta Yardımcı Düşünce - 1) (İndir)


TEST - 20 (Paragrafta Yardımcı Düşünce - 2) (İndir)


TEST - 21 (Paragrafta Yardımcı Düşünce - 3) (İndir)


TEST - 22 (Ses Bilgisi - 1) (İndir)


TEST - 23 (Ses Bilgisi - 2) (İndir)


TEST - 24 (Yazım Kuralları - 1) (İndir)


TEST - 25 (Yazım Kuralları - 2) (İndir)


TEST - 26 (Noktalama İşaretleri - 1) (İndir)


MEZUN TÜRKÇE (SÖZEL YETERLİLİK) KAZANIM TESTLERİ CEVAP ANAHTARLARI

Yorum ekle


Scroll to top