Dinleme/İzleme Materyallerinin Özellikleri

Türkçe öğretiminde ve dinleme/izleme becerisinin geliştirilmesinde kullanılacak olan materyaller, içerik yönünden aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

1. Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olmalıdır.

2. Millî, kültürel ve ahlâkî değerlere, milletimizin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır.

3. Siyasî kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü, yıkıcı ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır.

4. Öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. ögeler yer almamalıdır.

5. İnsan hak ve özgürlüklerine, insanî değerlere aykırı ögeler yer almamalıdır.

 

6. Dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır.

7. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır.

8. İşlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır.

9. Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtmalıdır.

10. Metinler bütünlüğü bozulmayacak şekilde düzenlenebilir. Eğitsel yönden uygun olmayan ifadeler çıkarılmalıdır.

11. Öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, hayal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır.

12. Öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır.

Kaynak: MEB Türkçe  Dersi (Hazırlık Sınıfı)Öğretim Programı, 2006

 

Scroll to top