Özet: Hikâyeler, hem katılımı destekleyen hem de günlük hayatın yansıması olmasından dolayı yüzyıllardır dil öğretiminde önemli birer materyal olmuşlardır. Gelişen iletişim teknolojileri ile sözlü ve yazılı kültür ürünlerinden olan hikâyeler dijital dünyaya taşınmışlardır. Bu gelişen teknoloji ile birlikte bir hikâyenin, ses ve görsel öğelerle desteklenerek dijital ortama aktarılmasıyla oluşan en fazla üç dakikalık “Dijital Hikâyeler” varlığını göstermiştir. 

Araştırmanın amacı,İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’nda yer alan temel dil becerilerine ait amaç ve kazanımların öğretiminde etkili olan dijital hikaye anlatımlarının, ana dili eğitimi derslerinde kullanılmak üzere tanıtılmasıdır. Kuramsal bir temele dayanan çalışmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır.Araştırmada, dijital hikâye anlatımlarının, temel dil becerilerinin aktarılmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi; Temel Dil Becerileri; Dijital Hikâye Anlatımları; Ana dili eğitimi; Hikâye anlatımı.

Mehmet Kurudayıoğlu, Mazhar Bal

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (Aralık,2014)

Makalenin tamamını (.pdf) indirmek için tıklayınız...

Scroll to top