Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bölümü

 

AMAÇ VE KAPSAM:

Türk dilinin uluslararası iletişimde yaygınlık kazanması için; Türkiye’nin, içinde bulunduğu bölgenin ve Üniversitemizin uluslararası ilişkilerine katkı sağlanacaktır. Bölüm, Üniversitemiz bünyesindeki uluslararası öğrencilere ve ana dili Türkçe olanlara etkin dil kullanım becerisi kazandıracak bilgi ve birikimi bünyesinde bulundurma; bölgede yapılacak bilimsel ve sosyal faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel ve akademik destek sağlama özelliklerine sahiptir.

Uluslararası öğrencilerin ve Türk uyrukluların Türkçedeki becerilerini geliştirme, Türk dilini aktif kullanabilme yetisi kazandırma, geliştirme ve belgelendirme, söz konusu becerilerin kazandırılması konusunda araştırma ve uygulamaları destekleme görevini yüklenmiştir.

TÜRKÇE DERSLERİ ve KURSLARI

1. Uluslararası Öğrenciler İçin Zorunlu Türkçe Dersleri:

· Türkçe bildiğine dair herhangi bir belgesi olmayanlar

· Türkçe Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı’nda B-C (0-69) düzeyinde puan alanlar

· A düzeyinde (70-100) geçerli belgesi olmayıp Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı’na katılmayanlar

2. Uluslararası Öğrenciler İçin İsteğe Bağlı Türkçe Kursları

· Türkçe düzeyini geliştirmek isteyenler

· Doğru yazma ve konuşma problemi olanlar

· Türkçeyi başarılı ve etkili bir biçimde kullanmak isteyenler

1. İsteğe Bağlı Diksiyon Kursları

· Üniversitemiz lisans/lisansüstü öğrencileri

· Üniversitemiz öğretim elemanları ve çalışanları

· Meslek grupları, mesleki kariyer adayları

· Serbest meslek mensupları

· Diğer ilgililer

DERSLER ve EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

Bölümde uygulanacak hazırlık programında aşağıdaki dersler yer alır:

a. Türkçe Dilbilgisi

b. Türkçe Okuma Becerisi

c. Türkçe Yazma ve Kompozisyon Becerisi

d. Türkçe Sözlü İletişim Becerileri

Bu derslerin dışında gerekli durumlarda Türk dili ve kültürünü tanıtıcı ek dersler hazırlanabilir.
Bölüm bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil düzeyi yetersiz olanlara hazırlık programı uygulanır.

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

Eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan alamayan öğrenciler, eğitim programlarında belirlenen seviye gruplarına göre sınıflandırılırlar. Yukarıda sıralanan dört ders takviminden hangisine katılacaklarına dair tercihlerini dilekçeyle belirten öğrencilerin bu talepleri öğrenci sayısı ve programların yoğunlukları ölçüsünde dikkate alınabilir. Yıl içi ve yılsonu sınavları yüksekokulumuzun hazırlık birimiyle aynıdır. Yılsonu değerlendirmelerine göre başarılı bulunan öğrencilere Türkçe Dil Yeterliliği Sertifikası verilir. Dersler yüksekokulumuzda görevli öğretim elemanları tarafından veya üniversitemizin ilgili birimlerinden talep edilecek öğretim elemanları tarafından yürütülür. Öğrenciler devamsızlık ve muafiyet gibi konularda yüksekokulumuzun hazırlık biriminin düzenlemelerine tabidirler.

 

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNIVERSITESİ REKTÖRLÜK
AĞRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY RECTORATE
Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı – Türkiye
Tel: 0472 –215 98 63 Fax: 0472 215 11 82
mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web : https://www.agri.edu.tr/tr/yuksekokul/yabancidiller

Scroll to top