yeterlilik sistemi

 

Definition
Eğitim ve mesleki eğitimi işgücü piyasası ve sivil topluma bağlayan öğrenme sonuçları ile diğer mekanizmaların tanınmasıyla ilişkili tüm faaliyetlerdir. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur: ehliyet politikasının tanımı, mesleki eğitim tasarımı ve uygulanması, kurumsal düzenlemeler, finansman, kalite güvencesi; öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi, onaylanması ve belgelendirmesi.
Comments
 
Source
Avrupa Komisyonu, 2006a’ya dayanmaktadır.
Related verb(s)
öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi, öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi, yeterlilik çerçevesi, öğrenme sonuçlarının onaylanması
Yorum ekle


Top