yeterlilik

 

Definition
Öğrenme sonuçlarını belirli bir bağlamda (eğitim, iş, kişisel veya mesleki gelişim) gerektiği şekilde uygulayabilme becerisidir.
Comments
yeterlilik bilişsel (teori, kavramlar veya zımni bilgi içeren) unsurlarla sınırlı değildir; ayrıca işlevsel (teknik becerilerle ilgili) yönlerin yanı sıra kişilerarası sıfatlar (örneğin sosyal veya örgütsel beceriler) ve etik değerleri de kapsar.
Source
Cedefop, 2004, Avrupa Komisyonu, 2006a.
Related verb(s)
teknik bilgi, bilgi, beceri
Yorum ekle


Top