yaşam boyu öğrenme

 

Definition
Yaşam süresince gerçekleştirilen, kişisel, sosyal ve/veya mesleki gerekçelerle bilgi, teknik bilgi, beceri, yeterlilik ve/veya ehliyetlerin iyileştirilmesini sağlayan tüm öğrenme faaliyetleridir.
Comments
 
Source
Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
uyarlanabilirlik, yetişkin eğitimi , sürekli eğitim ve mesleki eğitim, yaşam çapında öğrenme
Yorum ekle


Top