Yaşam boyu öğrenim için Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF)

 

Definition
Ulusal, uluslararası veya sektörel düzeyde geliştirilen ehliyet sistemlerindeki yeterlilik düzeylerinin tanımlanması ve karşılaştırılmasına yönelik bir referans aracıdır.
Comments
EQF'nin başlıca unsurları, gönüllü işbirliği için öğrenme sonuçları (bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler bütünü) ile mekanizmaları ve ilkeleri anlamında tanımlanan 8 referans düzeyidir. Bu sekiz düzey temel bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanıyanlardan en yüksek düzeydeki akademik ve profesyonel ile mesleki eğitim ve öğretime verilen tüm yeterlilikleri kapsar. EQF yeterlilik sistemlerine yönelik bir çeviri aracıdır.
Source
Avrupa Komisyonu, 2006a’ya dayanmaktadır.
Related verb(s)
yeterlilik çerçevesi, yeterlilik sistemi
Yorum ekle


Top