uyarlanabilirlik

 

Definition
Bir kuruluş veya bireyin yeni teknolojilere, yeni pazar koşullarına ve yeni çalışma şekillerine uyum sağlama becerisidir.
Comments
 
Source
Cedefop 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
istihdam edilebilirlik, yaşam boyu öğrenme
Yorum ekle


Top