sosyal taraflar

 

Definition
Sosyal diyalogun iki tarafını oluşturan işveren birlikleri ve sendikalardır.
Comments
‘sosyal taraf’ kavramı Fransa ve Almanya’da ortaya çıkmış olup, daha sonra AB çevrelerinde kabul görmüştür; üç taraflı sosyal diyalog ayrıca kamu makamları ve/veya sivil toplum temsilcileri, STK’lar, vs.’yi de içerir.
Source
Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
sivil toplum, sosyal diyalog
Yorum ekle


Top