sosyal dahil etme

 

Definition
Kişilerin veya kişi gruplarının toplumla vatandaşlar veya çeşitli kamusal sosyal ağların üyeleri olarak bütünleşmesidir. Sosyal dahil etmenin kökü temel olarak işgücü piyasası veya ekonomik içermede bulunur.
Comments
 
Source
Cedefop, 2004.
Related verb(s)
 
Yorum ekle


Top