rehberlik ve danışmanlık / bilgi, tavsiye ve rehberlik (IAC)

 

Definition
Kişilerin eğitimle ilgili, mesleki veya kişisel kararlar alarak bunları işgücü piyasasına girmeden önce ve girdikten sonra sürdürmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir dizi faaliyettir.
Comments
Rehberlik ve danışmanlık arasında şunlar bulunabilir: danışmanlık (kişisel gelişim veya kariyer gelişimi, eğitimle ilgili rehberlik), değerlendirme (psikolojik veya yeterlilik/performansla ilgili), öğrenme ve işgücü piyasası olanaklarına yönelik bilgi ve kariyer yönetimi, akranlar, akrabalar veya eğitimcilerle danışmanlık, mesleki hazırlık (beceriler/yeterliliklerin tespiti ve iş arama deneyimi), (öğrenim ve kariyer uzmanlarına) yönlendirme. Rehberlik ve danışmanlık okullarda, eğitim merkezlerinde, iş merkezlerinde, işyerinde, toplumda veya başka ortamlarda sunulabilir.
Source
Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
Yorum ekle


Top