özel ihtiyaçlar eğitimi

 

Definition
Engelli çocukların veya optimal ilerlemeyi engellediği bilinen pek çok başka sebepten okula gidemeyen çocukların özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim faaliyeti veya desteğidir.
Comments
“özel ihtiyaçlar eğitimi” terimi şu anda “özel eğitim” yerine tercih edilmektedir. Eski terim esas olarak engelli çocukların, normal okul veya üniversite sisteminden ayrı olarak veya bunun dışındaki özel okul veya kurumlarda gerçekleştirilen eğitimi olarak anlaşılıyordu. Bugün pek çok ülkede engelli çocukların büyük bir oranı aslında normal sisteme dahil kurumlarda eğitilmektedir.
Source
Unesco, 1997’ye dayanmaktadır.
Related verb(s)
Yorum ekle


Top