örgün öğrenme

 

Definition
Düzenli ve yapılandırılmış bir ortamda gerçekleşen öğrenme (örneğin bir eğitim veya mesleki eğitim kurumunda ya da iş başında) olup, (hedefler, zaman veya kaynaklar anlamında) açık bir şekilde öğrenme olarak belirlenmiştir. Örgün öğrenme öğrencinin bakış açısından maksatlıdır. Tipik olarak onaylama ve belgelendirmeyle sonuçlanır.
Comments
 
Source
Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
sertifika / diploma / unvan, resmi olmayan öğrenme, öğrenme, yaygın öğrenme
Yorum ekle


Top