öğrenme yardımcısı

 

Definition
Elverişli bir öğrenme ortamı oluşturarak bilgi ve becerilerin edinimini teşvik eden herkes olup, buna herhangi bir öğretme, eğitme, gözetim veya rehberlik işlevini yerine getirenler de dahildir. Yardımcı, öğrenme süreci boyunca kılavuz ilkeler, geri besleme ve tavsiyeler sunarak öğrencinin bilgi ve beceri geliştirmesine yardımcı olur.
Comments
 
Source
Cedefop, 2004.
Related verb(s)
Yorum ekle


Top