öğrenme toplumu

 

Definition
Toplumun tüm sektörleri arasında etkin yerel ortaklıklar geliştirmek yoluyla bir öğrenme kültürünü teşvik eden ve bireyleri ve örgütleri öğrenme konusunda destekleyen ve motive eden bir toplumdur.
Comments
 
Source
Cedefop, 2004.
Related verb(s)
öğrenme bölgesi
Yorum ekle


Top