öğrenme sonuçlarının onaylanması

 

Definition
Bir kişinin örgün, yaygın veya resmi olmayan bir ortamda edindiği öğrenme sonuçlarının (bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler) önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmiş ve bir onaylama standardının koşullarına uygun olduğunun yetkili bir organ tarafından tasdik edilmesidir. Onaylama genellikle belgelendirmeyle sonuçlanır.
Comments
 
Source
Cedefop.
Related verb(s)
öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi, öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi
Yorum ekle


Top