öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi

 

Definition
Bir kişinin bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerini önceden belirlenmiş kriterlere (öğrenim beklentileri, öğrenme sonuçlarının ölçümü) göre takdir etme sürecidir. Değerlendirmeyi tipik olarak onaylama ve belgelendirme izler.
Comments
literatürde, ‘assessment’ anlamındaki ‘değerlendirme’ genellikle kişilerin değerlendirilmesi anlamına gelirken ‘evaluation’ anlamındaki ‘değerlendirme’ daha ziyade tedarikçilerin eğitim ve mesleki eğitim yöntemlerine ilişkin değerlendirmenin ifadesine yönelik kullanılmaktadır.
Source
Cedefop, 2004.
Related verb(s)
öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi
Yorum ekle


Top