öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi

 

Definition
Bir kişinin elde ettiği bir dizi öğrenme sonucunun (bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerin), yetkili bir organ tarafından önceden belirlenmiş bir standarda göre değerlendirilmiş ve onaylanmış olduğunu beyan eden bir sertifika, diploma veya unvan verilmesi sürecidir.
Comments
belgelendirme öğrenmenin örgün, yaygın veya resmi olmayan ortamlarda elde edilen sonucunu onaylayabilir.
Source
Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi, onaylayan kurum, sertifika / diploma / unvan, ehliyet, öğrenme sonuçlarının onaylanması
Yorum ekle


Top