okuldan veya mesleki eğitimden işe geçis

 

Definition
Eğitim veya mesleki eğitimden istihdama geçiş süreci olup, eğitimi bitirme ve işgücü piyasasına girme arasındaki dönemi kapsar.
Comments
okul ve istihdam arasındaki geçiş (bütünleşme yolu, düzey ve statüye göre istihdam tipi ve süresi) karmaşıktır. Bütünleşme pek çok faktöre (cinsiyet, yaş, ehliyet, istihdam politikası, verilen rehberlik ve danışmanlık, vs.) bağlıdır.
Source
Cedefop, 2004.
Related verb(s)
Yorum ekle


Top