okuldan terk

 

Definition
Bir eğitim veya mesleki eğitim programından, programın tamamlanmasından önce ayrılmadır.
Comments
bu terim hem bir kursu bitirmeme sürecini (okulu erken bırakma) hem de bunu bitirmeyen kişileri (okulu erken bırakanları) ifade eder; okuldan terk kapsamında, okulu erken bırakanların yanında, eğitim veya mesleki eğitimi tamamlamış ama sınavlarda başarısız olmuş öğrenciler de bulunabilir.
Source
Ohlsson, 1994’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
Yorum ekle


Top