müfredat (eğitim programı)

 

Definition
Öğrenme hedefleri, içerik, yöntemler (değerlendirme dahil) ve materyelin tanımı dahil, bir eğitim veya mesleki eğitim programı tasarlamak, düzenlemek ve planlamak üzere uygulanan faaliyetlerin yanı sıra öğretmenlere ve eğiticilere yönelik düzenlemelerin dökümüdür.
Comments
müfredat terimi öğrenme faaliyetlerinin tasarlanması, düzenlenmesi ve planlanması anlamına gelirken, program terimi bu faaliyetlerin uygulanması demektir.
Source
Cedefop, 2004; Landsheere, 1979’a dayanmaktadır.
Related verb(s)
eğitim veya mesleki eğitim programı
Yorum ekle


Top