istihdam edilebilirlik

 

Definition
Kişilerin istihdama ilerlemesi veya girmesi, istihdamda kalması ve kariyer süresince ilerlemesini sağlayan faktörlerin bütünüdür.
Comments
kişilerin istihdam edilebilirliği: kişisel sıfatlara (bilgi ve becerilerin yeterliliği dahil);bu kişisel sıfatların işgücü piyasasında nasıl sunulduğuna;çevresel ve sosyal bağlamlara (yani bilgi ve becerilerinin güncellenmesi ve onaylanmasına yönelik sunulan teşvik ve olanaklar); ileekonomik bağlama bağlıdır.
Source
İskoçya Hükümeti, 2007; İstihdam araştırmaları enstitüsü, 2007’ye dayanmaktadır.
Related verb(s)
uyarlanabilirlik, yaşam boyu öğrenme, hareketlilik
Yorum ekle


Top