ehliyetlerin karşılıklı olarak tanınması.

 

Definition
Ehliyetlerin bir veya daha fazla ülke veya kuruluş tarafından tanınarak bir veya daha fazla diğer ülke veya diğer kuruluşta (veya bunlar yoluyla) (sertifika, diploma ve unvanlarla) belgelendirilmesidir.
Comments
karşılıklı tanıma iki taraflı (iki ülke veya kuruluş arasında) ya da çok taraflı (örneğin Avrupa Birliği dahilinde veya aynı sektöre mensup şirketler arasında) olabilir.
Source
Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
Related verb(s)
öğrenme sonuçlarının tanınması
Yorum ekle


Top