MEB Yurt Dışı Öğretmen Görevlendirme Kılavuzu - 2017

MEB Yurt Dışı Görev

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Hakkında Duyuru

Bakanlar Kurulu Kararınca, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuzun uygulanması Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Millî Eğitim Bakanlığının İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.

Başvuru Tarihleri: 22.02.2017-06.03.2017
Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihi ve Saati: 19 Mart 2017, 10.00
Mesleki Yeterlik Sınav Süresi: 120 dakika
Sınav Ücreti: 90,00 TL
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 31 Mart 2017
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında www.meb.gov.tr İnternet adresinden alınabilecektir.

DİKKAT! Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tablo 1 ve Tablo 2’ de Belirtilen Ülkeler Grubu İçin:

Telefon - (312) 413 19 52
Belgegeçer – (312) 418 82 89
Elektronik Posta – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İnternet Adresi - http://abdigm.meb.gov.tr

Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7’ de Belirtilen Ülkeler Grubu için:

Telefon - (312) 413 16 82, (312) 413 37 68
Belgegeçer – (312) 424 19 57
Elektronik Posta – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İnternet Adresi: http://yyegm.meb.gov.tr

Bakanlığımızı Bir Bütün Olarak İlgilendiren Resmî, Özel ve Genel Sorular İçin:
Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi – ALO 147


Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnternet Adresi:
http://odsgm.meb.gov.tr


Sınav Sonuçları İçin İnternet Adresi:
http://www.meb.gov.tr


DİKKAT! Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara, başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

DİKKAT! Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Milli Eğitim Bakanlığının Internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de Milli Eğitim Bakanlığının Internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır.
İlgililerin Milli Eğitim Bakanlığının İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

2017 Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Kılavuz ekleri için tıklayınız.

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara, 2017

Yorum ekle


Top